Gebit

Waarom gebitsverzorging bij paarden

Paarden zijn sterk afhankelijk van hun mond.
Op de eerste plaats moeten ze ermee eten en de eerste stappen van het spijsverteringsproces worden hier gezet. Een goed functionerend gebit verzorgd door de paardentandarts is daarom van essentieel belang voor een optimale benutting van het voer en het voorkomen van spijsverteringsproblemen.
 
Daarnaast is een gebit dat op de juiste manier is behandeld een belangrijke voorwaarde om het paard zich prettig te laten voelen bij het rijden. Het zal dan geen irritatie ondervinden van het bit of tanden en kiezen, de paardentandarts kan u helpen waardoor optimale resultaten zonder hinder voor het paard in de mond te behalen zijn.

Gebitsproblemen bij paarden
Paardentanden en -kiezen zijn in de loop van de tijd dusdanig ontwikkeld voor een gebruik van gemiddeld 18 uur per etmaal waarbij de onderkaak als een molensteen beweegt ten opzichte van de stilstaande bovenkaak. Tegenwoordig is deze maalfunctie gereduceerd tot hooguit een paar uur per dag. Daardoor ontstaan er haakjes, oneffenheden op het kauwvlak en niet meer op elkaar passende kauwoppervlakken. Ook de snijtanden slijten niet meer gelijkmatig af, waardoor er scheefgroei ontstaat, de snijtanden veel te lang worden waardoor de kiezen niet meer goed bij elkaar komen, etc, etc
Daarnaast kan er bij het wisselen het nodige fout gaan, waardoor het gebit niet meer optimaal functioneert.

Paardentandarts controle

Daarom is regelmatige controle en behandeling bij elk paard noodzakelijk. U voorkomt als eigenaar hierdoor een hoop onzichtbaar lijden bij uw paard!

De gevolgen voor het paard
  • Conditieverlies en vermagering. Door de uiterst scherpe en pijnlijke haakjes zal het paard slechter gaan kauwen, waardoor conditieverlies en vermagering optreedt. Een goede paardentandarts ziet erop toe dat dit niet gebeurt.
  • Voerverlies, slechte vertering en koliek. Door inefficiënt kauwen worden proppen gevormd, voer gemorst en het voer slecht gemalen. Gevolg: het optimale resultaat wordt niet uit het voer gehaald en er is meer kans op koliek. Een goede paardentandarts ziet erop toe dat dit niet gebeurt.
  • Het paard zal minder goed te rijden zijn.Door de pijnlijke beweging in de mond zal het paard zo min mogelijk kauwen op het bit. Ook schudden met het hoofd, slecht aan de teugel gaan en vastzetten van het bit zijn signalen van problemen in de mond. Een goede paardentandarts ziet erop toe dat dit niet gebeurt.
  • Abnormaal gedrag en bewegingen. Angst om het hoofdstel aan te krijgen, tong uit de mond steken, vluchtgedrag, het vasthouden van het lichaam, waardoor zelfs vermeende kreupelheid kan optreden zijn andere symptomen die kunnen opvallen en gedegen onderzoek van het gebit noodzakelijk maken. Een goede paardentandarts ziet erop toe dat dit niet gebeurt.
  • Overbelasting en slijtage kaakgewricht.Door afwijkende verdeling van de druk over tanden, kiezen en kaakgewrichten kunnen de kaakgewrichten overmatig belast worden, waardoor op den duur arthrose in het kaakgewricht ontstaat. Een goede paardentandarts zier erop toe dat dit niet gebeurt

De sedatie toegediend door een erkende paardentandarts
Om op een gedegen manier ook bij de achterste kiezen te kunnen komen, snijtanden te kunnen inkorten, zonder vechtpartijen, langdurig gebruik van de praam en veel stress voor paard, eigenaar en paardentandarts is een solide sedatie onontbeerlijk.
De sedatie wordt intraveneus gegeven en houdt ongeveer 1 uur aan. Het gebruikte middel is Domosedan eventueel in combinatie met Rompun.

Alleen dan is gedegen werk door uw paardentandarts mogelijk zonder iets te hoeven toegeven op een nauwkeurige en adequate behandeling!
 
De behandeling
 
Het onderzoek
Voor de behandeling van de paardentandarts moet een gedegen onderzoek plaatsvinden bij een rustig, gesedeerd paard, met een goede mondsperder en voldoende verlichting. Hierbij worden de lengte en de hoek van de snijtanden bekeken, de stand van de kiezen, de aanwezigheid van haken, wolfstandjes en de aanwezigheid van overblijvende melktanden en kiezen.

 


De eigenlijke behandeling
De behandeling van de paardentandarts begint met het elektrisch wegraspen van scherpe haken en doppen waarna de kiesoppervlakken in balans en lijn worden gebracht. Met de raspen wordt de fijne afwerking verzorgd. Eventueel aanwezige wolftandjes worden verwijderd. Vervolgens worden in boven- en onderkaak de zogenaamde bitseats gemaakt. Deze worden afgerond zodat het voedsel makkelijker weg kan en bij een ophouding voorkomen wordt dat het paard tijdens de (spring) proef door pijnprikkels de concentratie of aanleuning verliest. Vervolgens worden de snijtanden afgezaagd op de juiste lengte en in de juiste hoek gezet. Dit is zeer belangrijk om een goede sluiting (occlusie) van de kiezen te krijgen. De haaktanden worden ingekort en afgerond, waarna een algemene controle volgt om te zien of het totale gebit weer in balans is.

Tijdstip en frequentie van behandeling
Problemen kunnen optreden door trauma, bij doorbreken van de melktanden of tijdens het wisselen. Controle is dus vanaf de geboorte 1 keer per half jaar al noodzakelijk. Bij volwassen paarden met een normaal gebit is controle en eventuele behandeling minimaal 1 x per jaar aan te raden. Zolang paarden nog wisselen (tot 4,5 jaar) is dus 2 keer per jaar een controle door uw paardentandarts absoluut aan te raden

De vakbekwaamheid van de paardentandarts
Veel mensen die een rasp kunnen hanteren noemen zich paardentandarts maar gezien het bovenstaande zal duidelijk zijn dat een adequate behandeling de nodige opleiding, ervaring en uitrusting vereist, want een onjuiste of onzorgvuldige behandeling kan meer kwaad dan goed doen
 

 

maart 22, 2016
Rudi & Nanny
Medisch, Uncategorized, gebit, gebitsproblemen, gebitsverzorging, haaktanden, melktanden, paaardentips, paard, paarden, paardentandarts, paardentanden, tandarts, tanden, vakbekwaamheid, vijlen