Voorrangsregels paardrijden

Het kan in sommige manegebakken flink druk zijn tijdens bijvoorbeeld het inrijden van de paarden. Om ongelukjes te voorkomen zijn er voorrangsregels. Deze regels gelden zowel in de manegebak als op het voorterrein bij wedstrijden. Een belangrijke voorrangsregel is dat wie op de linkerhand rijdt altijd voorrang heeft. Je moet dus eigenlijk zo rijden dat je elkaar de linkerhand zou kunnen geven. Degene die in de de hoogste versnelling rijdt, heeft de hoefslag. Dus als je galoppeert, ga je buiten om iemand die draaft. Als je stapt met je paard neem je steeds de binnenhoefslag. Wie op de hoefslag rijdt heeft voorrang op iemand die bijvoorbeeld een volte rijdt of een ander figuur.
januari 19, 2010
Rudi & Nanny
Rijden