Volksverhalen over paarden

Oorlog voeren of niet? In veel oude volksverhalen vertelt men over bijzondere gaves van paarden. Soms gingen hele volkeren zelfs zo ver in hun bijgeloof dat ze er belangrijke beslissingen door lieten bepalen. Zo kwam in 1124 een bisschop (Otto 1) in contact met een groep mensen die belangrijke beslissingen in hun leven lieten bepalen door een groot, vet, zwart paard. Deze mensen gingen zelfs zo ver dat de beslissing zoals oorlog voeren of thuis blijven door het paard werden bepaald. Het paard hoefde het hele jaar door niet te werken omdat men het daar te heilig voor vond. Niemand mocht het berijden en het dier werd vol gestopt met eten. Hoe werden de beslissingen genomen? Er werden negen lansen op een bepaalde afstand van elkaar op de grond gelegd. Een priester, die was aangewezen voor de verzorging en welzijn van het paard, liet het paard, na het volgens de voorschriften op te tomen, drie maal over de lansen heen en weer lopen. Als het paard dit deed zonder zich te verwonden aan de benen of zonder de lansen door elkaar te stoten werd dit als een positief teken gezien. Zo werd besloten of ze die dag de buren een kopje kleiner gingen maken of dat ze een keertje gezellig thuis bleven bij vrouw en kinderen.
januari 19, 2010
Rudi & Nanny
Fun