Pastor te paard

Een pastor komt haastig naar buiten gerend. Terwijl hij rent, knoopt hij zijn jas dicht en bedenkt dat hij te voet zeker te laat zal komen. Hij wil de gelovigen die zitten te wachten niet laten wachten en belist dat hij met het paard van de buurman een stuk vlugger zal zijn. In volle galop raast hij door de bossen. Als het paard plots schrikt en een beetje opzij stapt, valt de pastor op een erg ongelukkige manier op de grond en breekt zijn been. Het doet wel erg pijn denkt hij bij zichzelf maar ik ga me er niet door tegen laten houden. Hij merkt dat hij zelf kracht tekort komt en bidt dat God hem met alle kracht wil bijstaan om terug op het paard te komen.

Plots lukt het de pastor, maar valt hij er aan de ander kant weer vanaf. Oke! zegt de pastor, om even op mijn gebed terug te komen, Wilt U nu hetzelfde doen maar dan met de helft van Uw kracht?

mei 9, 2009
Rudi & Nanny
Fun