Paardenfluisteraar

Ik kwam in een oud boek (ja, ik snuffel graag in oude boeken) een hoofdstuk tegen over het africhten van paarden. Hier werden ook een paar paardenmensen naar voren gebracht die volgens de schrijver een bijzondere bijdrage hadden geleverd aan een goed inzicht in het beleren van paarden.

Ik kwam bij een naam die ik zelf nog niet kende. Die naam was Rarey. Rarey was een Amerikaan geboren in Ohio. Zijn bijzonder band met paarden viel al op toen hij als twaalfjarige al begon met het temmen van paarden. Door de jaren heen kwam zijn naam en kunde dan ook bij vele paardenliefhebbers ter oren. Ook bij de Engelse Koningin Victoria die hem gebood om naar haar paleis in Engeland te komen om één van haar paarden te kalmeren.

Solomon nam de uitnodiging aan en verbaasde de koningin en haar entourage toen hij het ‘wilde’ paard uiteindelijk liet neerliggen en er zelf naast ging liggen met zijn hoofd leunend op het paard.

Zelf zou Solomon een stille en bescheiden man zijn geweest, maar het is de pers die hem in de spotlight zette door voor hem het meest woeste paard van Engeland te zoeken en hem uit te dagen zijn kunnen te bewijzen.

Het paard dat ze voor hem vonden was het snelle renpaard Cruiser. Het was een woest gemuilkorfd en vastgekluisterd paard dat enkel werd gehouden om te fokken. Om te voorkomen dat hij nog meer doden zou maken (waaruit ik uitmaak dat er doden zijn gevallen door hem) was men zelfs van plan het paard blind te maken. 

Solomon liet zich samen met het paard in de stal opsluiten en kwam na drie uur uit de stal met een mak paard zonder muilkorf. De eigenaars waren zo onder de indruk dat hij het paard van hun kreeg. Het paard ging met hem mee naar Ohio. Het paard was zo mak als een lammetje.

In 1856 liet een leerling van Solomon een boekje drukken met daarin de methode die Rarey met succes toepaste. Dit boekje is heel uitzonderlijk want rond de methode van Rarey hing een hele sfeer van geheimzinnigheid.

Leerlingen kregen namelijk tegen betaling van 100 dollar een inwijding in de geheimen van de methode van Rarey. De leerlingen moesten zelfs een contract tekenen dat ze de informatie die hij hun toevertrouwde niet mochten doorgeven. Als ze dit wel deden hing er hun een grote geldboete boven het hoofd.

Of het nu een bewuste marketing strategie was van Rarey is niet zeker, maar een ding is zeker: zijn manier van aanpak maakt je natuurlijk nieuwsgierig naar deze ‘bijzondere’ methode.

Bij het uitbrengen van het boekje was er dan ook meteen heel wat belangstelling, binnen enkele jaren was er dan ook naast het Engels een Franse en Duitse vertaling.

Uit het boekje blijkt dat hij niet alleen goed in marketing was maar duidelijk ook een echte dierenpsycholoog. Zijn formulering van dressuur was de volgende: ‘De enige ware kunst van het paardentemmen, die praktische resultaten heeft gehad, is die, welke uitgaat van het paard in zijn natuurstaat en tracht in te werken op zijn begripsvermogen. De aangeboren aard en hoedanigheden van het paard, zijn derhalve het fundament.’

En wij maar denken dat het natuurlijk paardrijden en paardenfluisteren iets van deze tijd is 😉

Hier heb ik wat wijsheid van deze ‘oude leermeester’ voor je op een rijtje:

– Je kan ieder jong paard, zonder tegenstand uit te lokken, alles laten doen, wat een paard kan doen, als je het op de juiste wijze aanleert, door het te laten begrijpen wat je verlangt.

– Geen paard is zich bewust van zijn kracht tot het ogenblik dat het zich heeft verzet en sterker is gebleken dan de mens; het jonge paard moet daarom zo worden behandeld, dat het zich niet bewust wordt van zijn kracht.

– Vrijwel iedere fout die een paard maakt, is het gevolg van verkeerde behandeling, van angst of van nervositeit; één enkel hard woord windt een zenuwachtig paard dermate op, dat zijn hartslag tien slagen per minuut meer telt dan normaal. Indien wij niet zouden vergeten dat wij met dieren te doen hebben en zouden bedenken hoe moeilijk het voor hen moet zijn onze gebaren, tekens en woorden te verstaan, zouden wij niet ongeduldig worden als zij ons niet begrijpen of ons erover verwonderen als zij iets verkeerd doen.

– Bij alles wat een paard wil leren, behoor je te beginnen met het te doen begrijpen wat het moet doen en dit zolang te herhalen totdat het de bedoeling volkomen heeft begrepen.

– Spreek met het paard Latijns, Spaans, Grieks of welke taal dan ook. Het komt erop neer dat je beseft dat het paard naar de klank van de stem luistert en je niet letterlijk verstaat.

– Telkens als het paard de neiging vertoont om te snuffelen of je met de neus aan te raken moet je dit tegemoetkomen. Je moet het dan strelen en zachtje toespreken, het maakt niet uit wat je zegt als het maar een vriendelijke toon heeft. Het paard moet leren je stem aan te voelen. Twee gevoelens die een ruiter nooit aan een paard mag tonen zijn angst en drift!

– Als je wilt dat je paard respect voor je krijgt, moet de straf steeds meteen op de overtreding volgen. Ga nooit het gevecht met een paard aan! Beheers jezelf en ga nooit schreeuwen of slaan. 

Niet iedereen vond de methode die Rarey gebruikte altijd even diervriendelijk. Zo gebruikte hij bijvoorbeeld wel eens een riem waarmee hij het voorbeen van het paard opbond om zo meer controle te krijgen.

In ieder geval kan je jezelf nu afvragen waarom er zo geheimzinnig gedaan werd over deze informatie. Rarey wist het wel want na zijn demonstratie bij de koningin van Engeland was hij al vlug een rijk man.

Veel van zijn ‘wijsheden’ zijn de meeste paardenliefhebbers van deze tijd al wel bekend. Maar we leren natuurlijk altijd weer bij.

We hopen dat de Paardentips bijdragen tot dit bijleren.

Groetjes Rudi en Nanny

 

april 17, 2016
Rudi & Nanny
Africhten, Fun, Weetjes, natuurlijk paardrijden, oude leermeesters, paard, paardenfluisteren, paardentemmen, trainen