Otto Eerelman

Otto Eerelman, losbandige artistiekeling of deftige paardenportretteur? Uit de tekeningen die de Groninger Otto Eerelman al op jonge leeftijd maakte, bleek dat hij erg veel talent had. Zijn ouders vonden het eigenlijk maar niks dat hun zoon een kunstrichting koos. Er was weinig goeds te vinden in wat zij zagen als een onbestemd en losbandig kunstenaarsbestaan. Toch lukte het Otto te studeren aan de Groningse Academie Minerva. Later studeerde hij verder in Antwerpen en Parijs. In 1865 kreeg hij een aanstelling als hulponderwijzer bij Minerva. Omdat hij niet tevreden was met zijn loon verhuisde hij later met zijn vrouw Anna Braak naar Antwerpen om daar als zelfstandig kunstschilder de kost te verdienen. In 1875 verhuisde hij weer naar Den haag. De schilderijen van Otto stonden bekend als realistisch. Ook de portretten van paarden, die veel kunstenaars mijden omdat ze zo moeilijk zijn, bewezen het talent van deze kunstschilder. Otto nam allerlei schilderopdrachten aan, maar zijn hart lag toch bij het portretteren van paarden. Door deze paardenkunst is hij ook bekend geworden bij het grote publiek. Vooral door zijn album “Paardenrassen” (dit ondertussen meer dan honderd jaar oude kunstalbum kan je bekijken bij de Groninger Archieven). Het boek onstond doordat het weekblad ‘Hippos’ besloot een paar artikeltjes van Quadekker te plaatsen (14 december 1895). Dit  kreeg zoveel respons dat er een hele aflevering onstond met de door Quadekker besproken rassen. Otto had ondertussen al ongeveer 30 schetsen gemaakt van door hem bestudeerde, buitenlandse rassen. Dit bracht een slimme uitgever op het idee de rassenbeschrijving van Quadekker opnieuw uit te geven, maar dan te voorzien van steendrukken van door Eerelman geschilderde paarden. Dat een uitgever destijds zoveel geld over had om zo een luxueus werk uit te brengen, bewijst dat de belangstelling voor dit werk enorm groot was. Omdat het werk werd uitgegeven in een soort map bestaande uit losse bladen met de uitleg van Quadekker en de steendrukken van Otto, gebeurde het ook vaak dat deze steendrukken bij veel mensen ingelijst werden en als wandversiering opgehangen werden. Voorbeeld van een schets vind je bij de uitleg van het opnieuw uitgebrachte boek ‘Paardenrassen’ van Otto  Eerelman Als je weet dat het orginele werk 41 schetsen heeft dan begrijp je wel dat dit voor een verzamelaar een kostbaar bezit moet zijn. Van het onbestemde en losbandige leven waar zijn ouders voor vreesden, was trouwens bij Otto geen sprake. Een journalist schreef een keer in zijn notities over de meubelen en de goede smaak die bewezen dat Otto Eerelman een deftig bestaan had. Het door veel verzamelaars begeerde werk ‘Paardenrassen’ is later in gebundelde vorm opnieuw uitgebracht. Alleen al voor de prachtige prenten een must om in huis te hebben. Wie weet hangt er binnenkort wel een ‘orgineel’ werk van Otto Eerelman bij jou aan de muur! Ook deze druk is jammer genoeg alweer uitverkocht. In 1926 overleed Eerelman, de hele Groningse stad was is rouw gedompeld. Een krant schreef tot slot: ‘Deez kunstenaar was een dergenen, Wier naam, al ging hij van ons heenen, blijft klinken, onverzwakt van kracht’.
mei 11, 2009
Rudi & Nanny
Fun