Waarom longeren? (1)

Goed longeren is een kunst op zich en een waardevolle aanvulling op de training.

 

Maar wat is longeren? Met goed longeren bedoelen we in ieder geval niet het zomaar rondjes laten rennen om het paard een beetje stoom af te laten blazen of beweging te geven. Het is veel meer dan dat.

Longeren is, net als het rijden of mennen, een training. Dat betekent dat je bewust bezig bent om bijvoorbeeld het paard iets nieuws te leren of aan zijn conditie te werken. Je longeert om er voordeel van te hebben bij het rijden of mennen.

 

Met longeren kun je o.a.
– een jong paard leren gehoorzamen aan stem- en zweephulpen
– een jong paard zadelmak maken
– een paard beweging geven
– een paard losser en buigzamer maken
– het gedrag corrigeren


Het doel van longeren is uiteindelijk als het onder zadel rijden: het paard moet eerst ontspannen voorwaarts-neerwaarts gaan, rijtechnisch verantwoord lopen in takt en aanleuning. Daarna in wedstrijdhouding.


Longeren is dus een ideale manier om je paard goed te trainen en kan je gebruiken als je paard eventueel correcties nodig heeft.

De komende magazines gaan we je wat meer vertellen over longeren.
Je paard kan er zijn voordeel uithalen.

 

Meer over longeren? Klik hier

 

Met dank aan Jet en Lammert Haanstra voor het nakijken en aanvullen van de tekst.

Hoe kan mijn paard wennen aan voertuigen?

 

Je kan je paard langzamerhand leren grote voertuigen te verdragen, maar het niveau waarop je werkt, moet steeds net onder het punt blijven waarop hij bang wordt. Het is altijd goed als paarden in weilanden grazen die langs grote verkeerswegen liggen, zo wennen ze al vroeg aan het verkeer. Paarden die op een boerderij wonen, wennen vaak vlugger aan traktoren en andere landbouwvoertuigen. Ze worden haast ongevoelig voor dit verkeer.

Wat te doen met jouw paard?
Vraag een kennis met een (paarden)vrachtwagen om hulp. Laat je paard geleidelijk wennen aan dit voertuig. Laat hem eerst op het erf zien en zet het later zelfs in de weide waar je paard staat. Leid je paard naar de vrachtwagen of als het goed gaat kan je er naar toe rijden.

Je kan een stap verder gaan door de moter van de vrachtwagen te laten draaien. Telkens als je paard gewend is aan de situatie ga je een stapje verder. Overdrijf niet! Eindig steeds op het moment dat je paard gerust gesteld is. Herhaal de situaties en voeg een stap toe.

Als je paard goed reageert op de vrachtwagen met draaiende moter laat je het voertuig voorzichtig in beweging komen. Spreek het paard geruststellend toe. Zorg dat je een ontspannen lichaamstaal hebt. Als er voor jou niks aan de hand is, zal het paard zich ook vlugger op zijn gemak voelen.

Als alles goed gaat kan je zelfs zo ver gaan dat je uiteindelijk een vrachtwagen naast je paard hebt staan die met ronkende moter en sissende remmen geen enkele negatieve indruk op je paard heeft

 

Meer boeken over het gedrag van paarden? Klik hier