Je paard kan opgeëist worden door de regering!

Wist je dat?  Wist je dat ten tijde van oorlog je paard opgeëist kan worden door de regering? Het is een wet die natuurlijk niet van vandaag is, maar al lang geleden is ingesteld om in geval van mobilisatie van het leger de Minister van Landsverdediging de mogelijkheid te  geven voertuigen en dieren (dus ook paarden) op te eisen. Welke paarden mogen niet opgeëist worden? Er staat letterlijk: De paarden der geneesheren of veeartsen, welke hun noodzakelijk zijn voor hun eigen verplaatsingen, om hun ambt uit te oefenen, ten ware deze geneesheren of veeartsen een niet opgeëiste automobiel, of motorrijwiel bezaten. 
februari 23, 2016
Rudi & Nanny
Weetjes, inbeslagname, landsverdediging, oorlog, paarden