Hooligans bij menwedstrijden

30.000 doden …

Misschien heb je bij het lezen van dit titeltje wel even met je wenkbrauwen gefronst. Hooligans bij menwedstrijden? 30.000 doden?Dat gaat wel erg ver! Of niet?

Het gebeurde allemaal op maandag 19 januari 532. Een grote stroom toeschouwers was samen gekomen in het Hippodroom om getuige te zijn van de toen een van de meest favoriete sporten, wagenraces.  Hoofdzakelijk het spectaculaire vierspanrijden was erg in trek bij het grote publiek. Renstallen haalden de beste paarden van stal om elkaars rivalen de kans op de overwinning te ontnemen.

Vergelijkbaar met het hedendaags voetbal stonden supporters uitgedost in de kleuren van de renstal elkaar uit te joelen en uit volle borst te zingen om er zo de ‘sfeer’ in te brengen of beledigende leuzen naar de tegenstanders te richten. Ik moet zeggen dat dit niet bepaald het beeld was dat ik voor ogen kreeg als we het vroeger in de geschiedenisles over de Romeinse tijd hadden.

Een week voor de wedstrijd waar we het nu over hebben, was het al erg onrustig geweest in de stad van Rome. Supporters van verschillende stallen waren elkaar al in vechtpartijen te lijf gegaan en vandalisme bracht een onaangename sfeer in de stad. Keizer Justinianus zat erg verlegen om heel de zaak, vooral toen het publiek in de tribunes ook tegen hem tekeer was gegaan. Hij kreeg de boel maar niet onder controle en dat terwijl het eigenlijk de bedoeling was van de Keizer om via de wedstrijden de bevolking voor zich te winnen en zo de goede vrede te bewaren. Ook had hij de flater begaan door openlijk partij te kiezen voor de Blauwe renstal. Hierdoor haalde hij weer de woede van de Groene supporters over zich en in de dagen daarna waren straatgevechten tussen deze twee supportersgroepen het straatbeeld.

De Keizer stuurde een politiemacht die een deel supporters van beide kleuren gevangen zette. Zeven van hen werden beschuldigd van moord en ter dood veroordeeld. Vier van hen werden meteen onthoofd en drie werden opgehangen. Twee van hen ontsnapte aan de dood omdat de strop niet goed werkte. De supporters werden door monniken meegenomen en kregen hierdoor asiel in een kerk. De politie eiste de supporters terug en zette ze gevangen.

De Keizer, die niet wist wat te doen in deze situatie, liet de verdere wagenrennen gewoon doorgaan. De Groenen en Blauwen vroegen de Keizer om hun veroordeelde supporters gratie te verlenen maar hij negeerde deze vraag gewoon.

De onrust nam toe en de supporters trokken er met zijn allen op uit, braken de gevangenis open en bevrijdden zo hun medesupporters. De komende dagen hadden zelfs de ordetroepen van de Keizer de controle verloren en trokken zich gewoon terug. Ondertussen kregen de supporters steun van alle ontevreden bevolkingsgroepen en verzamelden zich in de hippodroom om de keuze voor een nieuwe machthebber te bespreken.

Justinianus overwoog eerst om te vluchten maar besloot dat geweld de enige manier was om iets aan deze opstand te doen. Hij stuurde zijn troepen naar de hippodroom, toeschouwers probeerden te vluchten maar vielen en werden in de paniek die ontstond vertrapt. De uitgangen werden afgesloten en de soldaten doden meer dan dertigduizend mensen. Het grootste bloedbad onder supporters uit de geschiedenis

mei 15, 2009
Rudi & Nanny
Fun