Hoofd van een merrie op een paal

Geloof het of niet … – Om tegen te gaan dat rupsen hun gang gingen in de moestuin van de Romeinen plaatsten ze het hoofd van een merrie op een paal in de tuin. Blijkbaar was deze remedie tegen rupsen zelfs in 1584 nog terug te vinden in een boek voor paardenartsen (voor ons nu onbegrijpelijk). – In latere tijden werden zelfs paardenhoofden aan boerderijen en stallen aangebracht om hierdoor eigendom en vee te beschermen tegen allerlei kwade invloeden. Om varkensziektes te voorkomen hingen ze ook paardenhoofden aan de schotten van de varkensstallen. – In Denemarken werden naar het schijnt zelfs paarden levend begraven op de plaats waar een katholieke kerk gebouwd werd, dit kwam voort uit oude rituelen waar heilige plaatsen bezegeld werden met een paardenoffer… – De bekende kindfarao Toetanchamon had een hoofdwond die veroorzaakt kon zijn door een ongeval met paarden. – Genghis Khan overleed in 1227 tijdens een veldtocht in China. Hij werd begraven met grote rijkdommen, veertig maagden en veertig paarden, opdat hij in het hiernamaals wat te doen zou hebben. – Om ervoor te zorgen dat het graf van Genghis Khan niet gevonden werd, reden zijn soldaten met hun paarden over zijn graf. – Karel de vierde stierf in 1397 en werd samen met 26 paarden begraven. – Als er vroeger een grote krijgsman in Azië stierf, werd zijn eigen paard opzettelijk vernageld bij het beslaan waarna het kreupelend achter de koets werd geleid.
mei 14, 2009
Rudi & Nanny
Fun