Groeten

Bij een dressuurproef onder zadel of aangespannen (ja, er zijn ook dressuurproeven voor de menners) moet er bij het binnengaan van de rijbaan na het halthouden gegroet worden.
Bij het groeten voor man en vrouw is er wel wat verschil:
De man, of hij nu te paard of op de bok van de koets zit, neemt zijn hoofddeksel af met de rechterhand en houdt daarbij zijn teugels/leidsels in de linkerhand. Ook na de dressuurproef moet je na het halthouden de jury op dezelfde manier groeten.
 
De dame neemt na het halthouden de teugels/leidsels in de linkerhand en laat haar rechterarm los langs het lichaam hangen en knikt een keer met het hoofd om te groeten.

Bij het springen groeten de ruiters en amazones ook. Onder zadel en op de koets ga je hiervoor op de X of G staan (positie op de rijbaan). Een springruiter kan dit op een willekeurige plaats doen, maar natuurlijk ga je dan voor het groeten met je gezicht richting jury staan en neem je je hoofddeksel af. Je moet dan ook de teugels in één hand houden.
De amazones heffen met de andere hand de loodrecht naar beneden gehouden springzweep op ongeveer schouderhoogte op. Heb je als dame geen rijzweep bij dan groet je door eenmaal te knikken met je hoofd. De teugels in éen hand en de vrije arm laat je los langs het lichaam hangen.
april 19, 2016
Rudi & Nanny
Rijden, dressuur, dressuurproef, groet, jury