Fileren

Fileren is het verlengen of verkorten van een leidsel als je via het Achenbach mensysteem rijdt. Als het paard tijdens het aangespannen rijden met zijn hoofd naar rechts loopt, wil dat zeggen dat het linkerleidsel langer is dan het rechterleidsel. We moeten het paard dan rechtstellen door de leidsels even lang te maken. Vanuit de gebruikshouding gaan we het linkerleidsel verkorten door deze met duim en wijsvinger vast te klemmen met de rechterhand en centimetersgewijs in de linkerhand te schuiven. Of, indien nodig, gaan we het rechterleidsel verlengen door deze met de drie onderste vingers van de rechterhand vast te pakken en het rechterleidsel centimeter bij centimeter uit de linkerhand te nemen. We zorgen hierbij steeds dat we het paard zo min mogelijk hinderen in de mond.
april 30, 2009
Rudi & Nanny
Rijden