Cavaletti

Cavaletti is het meervout van het Italiaanse woordje cavaletto.

Ik weet dat er vroeger wel eens met paarden over kleine paardjes gesprongen werd, als een soort tijdsverdrijf onder de adellijke kringen, maar of het hier iets mee te maken heeft, weet ik niet. Ik vermoed van wel want Cavaletto betekent namelijk klein paardje.
 
Cavaletti is een term die gebruikt wordt voor ronde houten balken (diameter 10 cm) van 2 meter lengte, die op een lage constructie (meestal kruisvormig) op de grond gelegd worden.

Het gebruik van de cavaletti heeft verschillende doelen.

– Voor het jonge paard om het te leren een betere balans te ontwikkelen.

– Verbeteren van de gangen. Het paard leert bijvoorbeeld de gangen te verruimen doordat de afstand tussen de cavaletti geleidelijk vergroot wordt.

– Om ruiters te leren de verlichte zit aan te houden onder elke omstandigheid. De cavaletti kunnen op een gegeven ogenblik willekeurig op de rijbaan gelegd worden. De ruiter leert de verlichte zit in elke omstandigheid toe te passen

– Aanleren van het springen, goed voor zowel de ruiter als het paard. De ruiter leert voelen hoe het is om op een paard te zitten dat een sprongetje maakt. Het jonge paard leert hoe de balans te vinden/behouden met iemand op de rug.

– Bij grondwerk. Bijvoorbeeld achteruit leren lopen tussen twee cavalleti, …

– enz.

Het paard kan getraind worden in de verschillende gangen, natuurlijk moet je dan wel rekening houden met de afstanden tussen de cavaletti.

Een richtlijn voor de afstanden:

  • verkorte stap: 90 cm
  • normale stap: 100 cm
  • uitgestrekte stap: 110 cm
  • verkorte draf: 120 cm
  • gewone draf: 130 cm
  • uitgestrekte draf: 140 cm
  • verkorte galop: 250 cm
  • uitgestrekte galop: 350 cm – 450 cm

Om te beginnen worden de cavalleti gewoon op de grond gelegd.

Cavaletti kunnen later voor diegene die wil springen ook op elkaar gezet worden om zo een wat hogere hindernis te krijgen.

Het gaat er hoofdzakelijk om dat paard en ruiter hun balans weten te ontwikkelen en zo elkaar tijdens het rijden niet storen in de beweging (de onafhankelijke zit). Met andere woorden dat paard en ruiter één team vormen.

 

april 15, 2016
Rudi & Nanny
Weetjes, cavaleti, cavaletti, draf, galop, rijbak, verkorte stap